tevens spoed
050 40 95 494
welkom


 

Praktijkinformatie

Openingstijden
Dagelijks 8.00 – 17.00 uur
Lunchpauze 12.30 – 13.00 uur

Praktijkassistente
Greetje Cecilia-Schuur
 • Bloeddruk meten
 • Wratjes aanstippen
 • Oren uitspuiten
 • Hechtingen verwijderen
 • Glucose meten
 • Hb meten
 • Urine onderzoek (graag voor 10.00 uur brengen )
 • Zwangerschapstest
 • Uitstrijkjes maken voor het bevolkingsonderzoek
 • Geven van injecties
 • Wondverzorging
 • Zwachtelen van benen Tapen van enkels
 • Verlenen van eerste hulp
 • Begeleiding Stoppen met roken

Psycholoog
Suzanne de Thouars
Voor psychische en psycho-sociale klachten.
(De kosten vallen onder huisartsenzorg ,u bent geen eigen bijdrage verschuldigd)

Diabetes verpleegkundige
Gretha Bos
Gretha Bos is transmuraal diabetesverpleegkundige en verzorgt de begeleiding en controles van de patiënten met Diabetes Mellitus.

Praktijkverpleegkundige somatiek
Wilma Dijk
Als praktijkondersteunster richt zij zich vooral op het cardiovasculaire risicomanagement en longziekten.

Woensdag
Mevr. G.A. Berends
Op woensdagen is H.W.R.P. Bodewes tot 9.00 uur aanwezig.
Vanaf 9.00 uur is er een collega (vrouwelijk) huisarts, Mevr. G.A. Berends, in de praktijk werkzaam.

Zowel assistente –diabetes verpleegkundige –POH somatiek verzorgen begeleiding: Stoppen met roken

Praktijkverpleegkundige (specialisatie kinderen)
Henriëtte Bodewes
Voor alle voorkomende werkzaamheden.